Zondag samenkomen?

Vraag:
Waarom komen jullie op zondag bij elkaar en niet op zaterdag?

Reactie:
De eerste discipelen - zoals de Bijbel ons leert - kwamen samen op de eerste dag van de week (Handelingen 20:7). Dit deden zij ter nagedachtenis aan de opstanding van Jezus Christus.

Voor ons is het sterkste argument om op zondag samen te komen de nagedachtenis aan de opstandingsdag van Jezus.

Kol. 4:16

Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en Sabbath. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt - de werkelijkheid is Christus.