Wees stil!

Wees_stil
Vraag:

Zo’n tekst kom je nog wel eens tegen, daar waar een bijeenkomst wordt gehouden. Je kunt het tegenkomen op de deur of boven de ingang van de kerk. ‘Wees stil en weet dat Ik ben uw God’. Wat wordt hiermee nu werkelijk bedoeld?

Reactie:
Eerst dacht ik ook: “Houd je mond, wees stil, gedraag je netjes als je hier binnenkomt” Bij nader onderzoek van dit woord uit Psalm 46, blijkt dat er iets meer wordt bedoeld dan alleen maar ‘wees stil’.

Stil is hier in de betekenis van ‘breng al je zorgen bij Mij’ en ‘weet dat Ik ben uw God’. Ik vind het wel jammer dat de Nederlandse taal de betekenis onvoldoende weergeeft, vandaar dat het best een goed idee is om meerdere vertalingen erbij langs te gaan en deze met elkaar te vergelijken. Neem bijvoorbeeld de Hebreeuwse vertaling. Het woord stil betekent daar "loslaten" of "laten gaan". Zover loslaten of wegwerpen, dat je er zelf niet meer bij kan!

Zoals in deze brief 1 Petrus 5:7 staat geschreven:
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Als Jezus in je leven binnenkomt, dan kan het niet stil blijven, want Hij is Degene die voor alles in je leven zal zorgdragen. Hij kan dat als geen ander. Denk eens aan de binnenkomst van Jezus in Jeruzalem! Er gebeurde van alles: er werd met palmtakken gezwaaid, klederen werden op de weg voor Hem uitgespreid en men begon luid te zingen: Hosanna voor Hem die komt in de Naam des Heeren! Wat een tumult. Door Farizeeërs werd deze ontvangst heel anders ervaren. Enige van hen kregen de koude rillingen over de rug. ‘Dat is toch heiligschennis! Laten ze stil houden!’ Maar Jezus zei: ‘Als zij zich stilhouden, dan zullen ogenblikkelijk de rotsen het gaan uitschreeuwen!’

Er moet iets plaatsvinden als Jezus komt!