Wat is het merkteken van het beest?

Vraag: ‘Wat is het merkteken van het beest?’

Reactie: Graag zou ik willen verwijzen naar een schriftgedeelte in Deuteronomium. Dit is helemaal voorin de Bijbel, een van de vijf boeken van Mozes.

Deut. 5:16-17 Maar het moet zó zijn, als hij tegen u zegt: Ik wil niet bij u weggaan, omdat hij u en uw gezin liefheeft, omdat hij het goed bij u heeft, dat u een priem neemt en die door zijn oor en in de deur steekt; dan zal hij voor altijd uw slaaf zijn. Ook bij uw slavin moet u zo doen.

Hier lezen we dat de slaaf een teken van zijn baas accepteert, omdat hij besloten heeft niet de vrijheid in te gaan, maar te blijven. Hij had kunnen zeggen: ‘Vandaag ben ik vrij, ik werk niet meer voor jou, ik ga terug naar mijn vaderland!’ Maar nee, hij besluit anders.

Hij moest dan naar de tempel gebracht worden en de priester zou dan hem/haar een merkteken in zijn oor aanbrengen. Zijn oor moest hij tegen de deurpost van de tempel houden en de priester stak met een pin een gat in zijn oorlel. Dat was het zichtbare teken dan, voor altijd slaaf.

Maar dit is het Evangelie, geef het goede nieuws uw oor, het jubeljaar voor u en mij, opdat we vrij kunnen zijn van de zonde. U kunt vrij zijn van al de dingen die de wereld hier heeft voortgebracht, ook in de naam van godsdienst, onder het merkteken van het beest.

Openbaringen 13:16  En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

Het teken op het voorhoofd is dan onze manier van denken en het teken aan de hand is onze manier van doen, ten aanzien van het beest.

Maar als u weigert het Evangelie-licht aan te nemen, als het u gepredikt wordt in de kracht van de Heilige Geest, vanuit de Bijbel, wat dan? De mens behoeft niet onder dit teken te zijn, want in Christus is ons de ware Vrijheid geboden!