Wat is de Weg?

Vraag: De volgelingen van Jezus vroegen Hem: Hoe kunnen we de weg weten? Wat bedoelde Jezus met ‘de Weg’?

Reactie: Laten we een tekst lezen in het boek van de profeet Jesaja:

Jesaja 35:8 En aldaar zal een verheven baan, en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden.

De weg waar Jesaja van spreekt is een weg met ‘eenrichtingsverkeer’. Het is de weg van ons leven, waarop een ieder dezelfde kant op gaat. We komen niet terug!

De weg waar Jesaja over spreekt is ‘het midden van de baan’ en dat is wel de beste plaats. Zo snel kun je een beeld maken bij datgene dat we lezen of horen en dan blijkt het soms geheel anders bedoeld te zijn, zoals ook in dit geval zou kunnen gebeuren. Wie gaat nou midden op de weg lopen?

Let eens op de wegen, hoe ze zijn aangelegd. Een goede rijbaan wordt rond of een beetje bol aangelegd, waardoor het regenwater en vuil zowel naar de linker- als de rechterkant wegspoelen kan. Het midden blijft zodoende schoon. Bijkomend effect is dat er verminderd risico is op kuilvorming in de weg. De Bijbel noemt het midden van de baan ‘de Weg’ en dat wordt ‘de heilige weg’ genoemd. Ik geloof dat die bestemd is voor de christen.

Het midden van de baan is niet de weg van het compromis, maar die van de balans voor de Christen in het Woord van God, tussen het fanatisme en de toegeeflijkheid.

Jozua 1:7 Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat.

Johannes 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

En op meerdere plaatsen in het boek Handelingen wordt gesproken over de Weg, een beweging van gelovigen die Jezus volgden.

Handelingen 9:1-2 Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hogepriester toe. en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van die Weg waren...