Wat is ‘de missing link’?

Vraag: Wat is 'de missing link'?

Reactie: De Slang waar je in het boek Genesis over kunt lezen, was een dier, dat de meest subtiele en listige was onder de dieren en ook nog eens kon spreken. Dit dier had de naam ‘Slang’ gekregen.

Na de zondeval wordt dit dier vervloekt. We lezen dan dat hij op zijn buik zal gaan en stof zal eten. Ik lees hieruit dat dit dier veranderd moet zijn, van een die rechtopgaande was tot een kruipend dier, zoals we hem nu kennen, als een slang.

Genesis 3:14 Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt,  bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven.

De wetenschap zoekt nog steeds naar ‘de ontbrekende schakel’ (missing link) tussen de aap en de mens. Helaas blijkt dat het bloed van dieren niet matcht met dat van de mens. De mens kan onderling wel voortbestaan door het gemeenschappelijke bloed, of die mens nu wit, donker of geel is, maakt hierbij geen verschil. Met een dier lukt niet. De wetenschap staat voor een raadsel, omdat de mens volgens hen ontwikkeld, geëvolueerd moet zijn uit een diersoort.

Door helaas het stelselmatig voorbij zien aan de Waarheid die de Bijbel toont, blijven zij zoeken en voortgaan, naar mijn mening met allerlei veronderstellingen. Er is volgens de Bijbel geen sprake van evolutie. Het is derhalve ook geen ‘schakel’ te noemen.

‘De ontbrekende schakel’ die zij zoeken is de Slang. Maar hij is zodanig door God veranderd dat niets erop wijst wat het ooit geweest is. Alles van hem is veranderd en niets kan van hem van wat hij is geweest nog worden teruggevonden.

Numeri 21:8-9  En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.

Hier komt de slang weer terug, als een teken van de veroordeelde zonde, in de vorm van een van koper gemaakte slang, gewikkeld om een staak. Het teken ‘esculaap’ zien we vandaag de dag nog terug op de ziekenauto en dokterspraktijk.

Hier is de ontbrekende schakel!