Terug naar mijn Vaders Huis?

Vraag: Mag ik terug keren naar mijn Vaders huis?

Reactie: Zeker! Misschien wel met de vraag: Hoe heb ik ooit kunnen besluiten om mijn eigen weg te gaan?

Het antwoord ligt misschien in deze woorden:

Jakobus 1:13-14  Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte.

Misschien is er in je leven een moment gekomen dat je tot jezelf komt? Dat de situatie waarin je terecht bent gekomen roept naar het Ware Leven, de zin van je bestaan.

Deze roep die je ervaart komt van God. Hij heeft dat terugkomen in jouw hart gelegd. Deze weg terug is door Jezus geheel vrijgemaakt voor jou. Hij heeft je lief en dat weet je.

Vraag Hem om vergeving. Indien je spijt voelt, heeft God het je reeds vergeven!

Als ik denk aan de thuiskomst van de verloren zoon, dan blijkt hij te worstelen met een complex. Dat is niet iets dat een ander voor je kan oplossen, dat is iets wat je zelf zult moeten aanpakken en verwerken. ‘n Complex? Ja, hij zou genoegen nemen met een plaats onder de dienstknechten van zijn vader. Hij wil geen ‘zoon’ meer genoemd worden. Het is voldoende om thuis te zijn en eindelijk eten te hebben. Slapen en eten in de schuur is goed genoeg. Maar zijn vader wilt daar niets van weten.

Hier zie je dat de zoon moeite heeft te accepteren dat hij niet alleen vergeven is, maar ook wordt teruggeplaatst in de positie die hij lang geleden heeft gehad.

Wanneer je tot bekering komt, is dit het begin van je leven als Christen. Je zult zeker strijd ervaren om in de vrijheid van een kind van God te kunnen staan. Je bent altijd al een kind van Hem geweest, maar er was nog niet de juiste relatie in liefde tot je Vader.

Galaten 4:7  Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon;en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.

Galaten 5:1  Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.

Galaten 5:13-14 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de Liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Romeinen 8:21b in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God

Als je aanvaardt dat Jezus Christus voor je gestorven is en de prijs voor jouw schuld betaald heeft, laat je dopen in Zijn Naam tot vergeving van je zonden en ontvang de Heilige Geest.

Ja, je bent meer dan welkom!

Lied: 'Kom en ga met mij, naar ons Vaderhuis!'

Come and go with me to my Father's House

To my Father's house, to my Father's House

Come and go with me to my Father's House

There is joy, joy, joy!