Leven wij in ‘Laodicea’?

Als ik lees in het boek Openbaringen aan Johannes, dan vind ik dat er iets heel opmerkelijks staat vermeld, namelijk dat God aan de deur staat en klopt.

Openbaringen 3:20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.

Kijk nu eens in deze situatie naar Zijn positie: Hij staat aan de deur, dus buiten, en klopt.

Niet dat Hij de deur gaat forceren, dat lees je hier niet. Hier staat een gentleman geduldig te wachten totdat Hij binnen mag komen. Ik heb het hier over Jezus Christus.

In dit boek lezen we over de boodschap aan Laodicea, de laatste van de zeven gemeenten. Deze zeven gemeenten bestrijken ongeveer 2.000 jaar, daarvan is Laodicea de laatste periode. Juist, deze omschrijft onze tijd en haar toestand. Zouden wij in 'Laodicea' leven?

De naam ‘Laodicea’ vertaald uit het Grieks heeft een betekenis die mij iets meer vertelt over ons tijdperk: ‘Laos’ staat voor ‘volk’ en ‘dicea’ heeft de betekenis ‘gerechtigheid’ of ‘oordeel’.

Het meest typerende voor ons tijdperk is de beweging van de ‘mensenrechten’. Op 10 november 1948 komt een Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Pater Leo Beaufort had gepleit voor de vermelding van ‘God’. Aanvankelijk kreeg hij enige bijval, maar geleidelijk rees bij steeds meer gedelegeerden de vrees dat christenen, moslims, boeddhisten en atheïsten het nooit over een verwijzing naar een Opperwezen eens zouden worden. Uiteindelijk werd ‘God’ in de UVRM buiten beschouwing gelaten. (Bronvermelding: Christipedia).

Hoe zou u zich voelen om buitengesloten te worden? Wat een ellendige toestand, maar het wordt vandaag geheel anders ervaren, want zonder Jezus Christus gaat het toch prima.

Openbaringen 3:17  Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek.

Hier is de hedendaagse overtuiging.

Openbaringen 3:20 Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden.

God geeft aan het individu de gelegenheid om zijn/haar deur voor Hem te openen. Indien Zijn Boodschap aan je deur gebracht wordt, geef Hem al je ruimte.

Johannes 10:10 Ik ben gekomen, opdat je het Leven zal hebben, en overvloed.

UVMR 2018 Laodicea