Onthecht leven

Onthecht leven geeft je vrijheid.

Onthechting, dat vraagt om een uitleg. Dat klonk in mijn oren niet zo positief. Henri Nouwen heeft daar zo zijn gedachten bij gehad, die ik graag met je wil delen.

Om echt te kunnen genieten van alle goede dingen moet je je er niet aan hechten. Onthechting betekent niet dat je onverschillig of ongeïnteresseerd bent. Het betekent dat je het niet wilt bezitten. Het leven is een geschenk om dankbaar voor te zijn, niet een bezit om je aan vast te klampen.*

Onthecht leven geeft vrijheid. Dat kun je alleen bereiken als je goed weet waar je thuishoort. Bij wie hoor je? Bij God! De God bij wie je hoort heeft je in de wereld gezonden om te getuigen dat alles in en door Gods Liefde geschapen is, en dat je daar dankbaar en blij om mag zijn.*

Lucas 12:22-27  En Jezus zei tot zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden. Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven: zij zaaien niet en maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur, en God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.

Lucas 12:31 Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

1 Johannes 1:7 Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn wij één met elkaar en wast het bloed van Jezus Zijn Zoon ons schoon van al onze zonden.

Onthecht leven in deze wereld is een leven in liefde voor God en je naaste, een gelukkig en dankbaar leven.

 

(* Dagboek: Een jaar met Henri Nouwen, pagina ‘20 februari’.)