Mijn eerste woordje

De oorsprong van het woord ‘Alfabet’ ligt, onvoorstelbaar genoeg, helemaal in het Hebreeuws. Dit woord is samengesteld uit de twee Hebreeuwse letters: Alef en Beth. Hier zien we het woord ‘alfabet’ voor onze verzameling van 26 letters.

Onze eerste letter A is de Alef, maar om een of andere reden hebben wij de originele vorm/figuur gedraaid. Ons eerste teken moest de kop van een os voorstellen. Draai onze A linksom en zet de punt op ‘20:00 uur’ en laat de dwarsstreep aan beide einden uitsteken, dan zou je je in alle eenvoud een kop kunnen voorstellen met twee oren en twee horens. Deze letter in de vorm van een ossenkop staat in het Hebreeuws voor ‘Kracht’. De tweede letter is bij ons ook gedraaid, de bolle vorm is eigenlijk een driehoek. Draai deze b kwartslag naar links. Deze Hebreeuwse letter ‘Beth’ staat voor ‘Tent’ of ‘Huis’. In combinatie betekenen de letters: De krachtige/sterke in het huis.

0_IMG_20190815_220417_2   IMG_20190815_225529_2
Het  woord ‘Abba’ (met dezelfde letters) betekent ‘Vader’ (Lees dit van rechts naar links).

Ik kan hier zo blij van worden dat zelfs ons alfabet ons bij de God van de Bijbel brengt!

Romeinen 8:15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

Zo’n mooi moment als vader mijn kindje het eerste woordje te horen uitspreken. Dat wat ik graag wilde horen legde ik in de mond: “Pappa”. Wat ik hoorde klonk meer als “Abba”...

Romeinen 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Dit alles deed mij ook denken aan het moment van mijn bekering. Na het eerste lezen van het Evangelie, vroeg ik mijzelf af waarom mijn vader hierover nooit iets gezegd had. Dat wat ik las was de Waarheid!!!…maar dit was God die tot mij sprak, mijn hemelse Vader!

Als ik nu daaraan terugdenk, was daar de herkenning en de roep in mijn hart: Abba, Vader!

Hij is de Sterke in mijn huis! Ook in uw huis?

Laten wij samen bidden: Onze Vader…!