Mediteren niet voor Christenen!?  

MEditerenIn deze drukke en gehaaste tijd is het voor veel mensen (en dus ook Christenen) moeilijk om tot rust te komen. Ik bedoel niet onze nachtrust maar rusten van alles wat we moeten doen en alles
waar we aan denken. Voor een gelovige, die zijn relatie met God wil versterken, is het juist nodig om rust te vinden zodat hij kan groeien in geloof.

Mediteren wordt vaak gebruikt in Oosterse religies, het is geen gebruikelijke term voor Christenen. Toch zou het goed zijn om te weten hoe wij kunnen mediteren, bidden of stille tijd kunnen hebben. Elk kind van God heeft dit nodig om te groeien in zijn Christelijke leven.

De Bijbel zegt in Psalm 19 vers 15: “Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht.”

In de Engelse vertaling wordt i.p.v. het woord ‘overdenking’ het woord ‘meditatie’ gebruikt.

Mediteren is dus zo vreemd nog niet.

Het woordenboek zegt o.a.: Bezinnen - Bepeinzen - Godsdienstige overpeinzingen houden - Nadenken – Overdenken.

Stille tijd met de Here Jezus is misschien een mooie term om ons bewust te maken van de noodzaak om tot rust te komen en onze gedachten te richten op Hem en Zijn Woord. Stille tijd is misschien wel: even Facebook uit, Whatsapp onbereikbaar, misschien zelfs wel even de deur dicht van ons eigen plekje in huis.

Stille tijd is meer dan alleen maar bidden, het is ook lezen, het liefst in de Bijbel, of eventueel opbouwende lectuur. Maar het is ook overdenken over wat Hij voor jou gedaan heeft in het verlossingswerk aan het kruis op Golgotha.

Het is ook eens echt stil zijn en luisteren naar wat de Here wil zeggen.

In Psalm 46:10 staat: “Staakt de strijd en erken dat Ik God ben.” (Jongerenbijbel)

Luther vertaalde dit vers als volgt: “ Weest stil en erkent dat Ik God ben.”

Maar hoe wij het ook willen noemen, het is belangrijk dat wij begrijpen dat het voor ons van levensbelang is om rust te vinden in Hem.

Hij is een God van rust en Hij is ook een God van afzondering.