Maar waar staat het in de Bijbel?

Vraag:
Wordt de babydoop genoemd in de Bijbel?

Reactie:
Ik dacht veel na over waarom er zoveel verschillende kerksystemen waren, vooral dacht ik na over hoe je gedoopt moest worden.
Ik kwam in contact met een jongen van mijn leeftijd. Hij vertelde dat het juist was om je als baby te laten dopen en pas als je volwassen bent belijdenis te doen. Zo’n belijdenis doe je voor de gemeente om te laten zien dat je voor God kiest. Maar in Marcus 1:4-5 staat dat de mensen hun zonden beleden en dat ze zich lieten dopen in de rivier de Jordaan.

Marcus 1:4-5
Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden.  En heel het Joodse land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit; en zij werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.

Een belijdenis gaat er dus over dat je je zonden belijdt en dat je kiest voor Jezus Christus. Jezus is ons hierin een voorbeeld. Jezus Zelf liet zich door Johannes dopen toen hij 30 jaar oud was.

Ik bleef het een lastig onderwerp vinden. Samen met de jongen waar ik contact mee had ging ik naar zijn dominee. Biddend in de auto onderweg hoopte ik dat het antwoord uit de lucht zou komen vallen. Dit gebeurde helaas niet, maar er gebeurde wel wat anders. De dominee vond het interessant dat ik zoveel vragen stelde. Hij zei: ”Je hebt nogal een hoop vragen.” Hij vertelde dat je als baby gedoopt moest worden als teken van het nieuwe verbond. Ik vond het een logisch en interessant verhaal en hij begon verder te vertellen. Na het gesprek vroeg ik: “Waar staat het?” “Hoe bedoel je?”, vroeg hij.

Waarop ik zei: “Nou, waar het staat in de Bijbel.”

En we gingen zoeken. Hij kon het mij helaas niet laten zien omdat er in de Bijbel niet staat dat er baby’s gedoopt werden. Wel een huisgezin, maar dat is nog geen bewijs. De dominee haalde een ander boek op, wat een verduidelijking van de Bijbel was. Dit las hij vaak bij catechisatie voor. Ik vroeg: “Wat is catechisatie?” Hij vertelde dat het een soort Bijbelstudie was aan de hand van de catechismus, de leer van zijn kerk. Dáár was het antwoord. Ik ging terug naar huis en begreep dat het niet te vinden was in de Bijbel, maar dat de kinderdoop een leer van de kerk was.

Ik had nog wel een ander boekje meegekregen, waarin van alles stond over de babydoop. Toen ik de Bijbel ernaast legde, kon ik echter nergens terug vinden wat in dat boekje beschreven stond.

Ik hoop dat je als lezer hier wat aan hebt. God geeft iedereen op een andere manier antwoord. Maar ik weet wel dat Gods Woord de Waarheid is.