Kracht voor de zwakste christen

De aanleiding voor mijn verhaal is een bezoekje aan een jong gezin met hun kindje van bijna 1 jaar, dat rond kroop in de woonkamer. Niets bijzonders zou je zeggen, nee, maar daar op dezelfde etage was ook hun hond, een pitbull terriër.

Pitbull 2019

Op een gegeven moment vindt de moeder van het kind dat de hond in zijn bench moet. Zij spreekt zachtjes en vriendelijk tot de hond en warempel, zie, de pitbull kijkt op en sjokt naar zijn plekje in de achterkamer en kruipt in zijn bench, alles zonder betoon van kracht of geweld.

Gelijk gaan mijn gedachten naar de gebeurtenis met Jezus en de Romeinse hoofdman, waar het gaat over spreken en gehoorzamen.

Mattheüs 8:8  Spreek slechts een woord

Mattheüs 8:9  ik zeg tot de een: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het.

In een van de dagboeken, die ik samen met mijn vrouw lees, kom ik iets tegen dat mij direct aan deze moeder en haar hond deed terugdenken. Hiermee maak ik een omslag naar het leven van jou en mij als Christen. Lees eens in Lukas 4 over de wijze waarop Jezus werd verzocht en Hij deze verzoekingen van Zijn tegenstander wederstaat.

Lukas 4:8  Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven

Jezus versloeg Satan zonder enige Goddelijke gave te gebruiken die Hij had, wat laat zien dat de zwakste christen Satan kan verslaan met het Woord van God. Het is Christus en Christus is in Zijn Woord. *

Zacharia 4:6  Niet door kracht en geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Heer der heerscharen.

 

A.C. Van Campen

*  Citaat uit Dagboek ‘Het Familie Altaar’ Deel 2, 11 januari,  door William Branham.