Ingewikkeld?

Vraag: In de meeste boeken met kunstzinnige tekeningen, zowel in kinderboeken als die voor volwassen, zie ik Adam en Eva als twee schaars geklede mensen. Wat vertelt de Bijbel mij hierover?

Antwoord: We lezen dat ze naakt waren en dit niet bemerkten, tot op een later moment weer wel.

Genesis 3:7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren, en vlochten vijgenbladeren te samen en maakten zich schorten

Dit is wat alom bekend is, maar er is hierna nog meer gebeurd. Het houdt hiermee niet op.

Genesis 3:8  Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof.

Aan het einde van de dag zocht God Zijn schepsels. Zij hadden zich verstopt, omdat ze zich schaamden en dat was een hele grote verandering. Ze hadden hun schaamdelen bedekt. Toen de Heere God hen in die situatie aantrof, riep Hij hen om tevoorschijn te komen.

Genesis 3:21 De Heere God nu maakte voor den mens en zijn vrouw klederen van dierenhuiden en trok hen die aan.

Hier lezen we dat de mens en zijn vrouw opnieuw worden bekleed. De schorten van bladeren werden hen afgenomen. Dieren werden geslacht. Deze bloederige verse huiden gebruikte de Heere om de lichamen van Adam en Eva te bedekken. Zie, hiermee lopen ze de hof van Eden uit. Ik vind het een aangrijpende vertoning en dat was het ook, met die flappende dierenvellen bekleed, die mijns inziens verwijzen naar het geslachte dier als offerande. Al zo lang geleden maakte God bekend dat er eens een offer gebracht zou worden dat alles weer zou herstellen. Dat was op Golgotha, waar Hij Zijn Eigen Leven gaf en stierf als mens, om zijn plaats in te nemen.

Wat zou dit vandaag voor je als christen kunnen betekenen?

Leef je alsof je in de onschuld leeft, zoals Adam en Eva. En wie zou dat niet willen? Maar zijn we dan niet iets vergeten? Wat er is gebeurd en wat God ervan vond? Als Hij je in die toestand vandaag zou zien, hoe zou Hij nu reageren?

Ontvang de Heilige Geest en vraag Hem voor je leven. Laat je door Hem inwikkelen.

IMG-20180802-WA0015