Ik ken je!

Het kan een schokkende ervaring voor je zijn dat je ten volle gekend bent, in alles.

Deze week stond er een artikel in de krant over versleutelde communicatie tussen criminele personen. Men zou hierbij gebruik gemaakt hebben van een zogenaamd IronChat programma dat  ontraceerbaar, niet af te tappen en compleet veilig zou zijn.

De Bijbel vertelt mij dat toch echt alle dingen open liggen!

Hebreeën 4:13  En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Al mijn plannen zouden doorkruist kunnen worden.

In de krant was te lezen dat al de berichten van het afgelopen jaar toch door de politie waren ingezien. Geen enkele gebruiker was hiervan op de hoogte. Er hadden zich problemen voorgedaan, omdat er een vermoeden was dat iemand informatie lekte, want verschillende omstandigheden werden op onverklaarbare wijze gedwarsboomd.

Maar David, over wie de Bijbel spreekt, weet dat er voor zijn God geen geheimen zijn.

Psalm 139:2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.

Alles is geregistreerd. Wat we vandaag aan data opslag kennen, was vroeger technisch ondenkbaar. Maar de Bijbel vertelt ons reeds dat God Zelf een ‘databank’  heeft, een ‘boek’ waar alles in bewaard wordt. Het wordt ook wel het boek des Levens genoemd.

Lucas 8:17  Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen.

Denk dus niet dat het allemaal niet uitmaakt. Je leven doet er wel toe. Eens zal er een grote rechtspraak plaatsvinden. De Bijbel noemt dat het gericht voor de grote witte Troon. Iedereen zal daar moeten verschijnen. Allen zullen voor God komen te staan. Er zullen dan ‘boeken’ geopend worden, ‘bestanden’ vrijgegeven worden. Oordeel vindt dan plaats.

Romeinen 4:7-8 Zalig zij, aan wie ongerechtigheden vergeven en zonden bedekt zijn. Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen.

Wat een genade om het heil in Jezus Christus nu reeds te mogen aannemen.

Graag verwijs ik je naar de dienst van zondag 4 november 2018, waar broeder Klaas de Jong spreekt over het boek des Levens.