Hoe zal ik mij kleden?

Vraag:
Wat is voor mij als christen de juiste manier van kleden?

Reactie:
Om te beginnen wil ik je vertellen dat ik geen nieuwe wetten wil voorschrijven of iets dergelijks. Maar het is wel goed om te weten dat er dingen zijn die ‘goed’ en ‘verstandig’ zijn te noemen.

Als we nu zouden moeten uitzoeken wat de juiste smaak zou zijn, waar gaan we dan kijken?
Waar kunnen we in onze Bijbel lezen over deze keuze? Waar zou onze smaak aan moeten voldoen? Laten we de Schrift hierop nazien en eens kijken hoever we komen.1 Timoteüs 2:9 (uit twee vertalingen: NBG en het Boek).

NBG. Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen
Het Boek. En de vrouwen moeten bescheiden zijn, nuchter en netjes in hun kleding en gedrag.

Deuteronomium 22:5 (een wel bekend Schriftgedeelte voor velen)
Een vrouw zal geen mannenkleren dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Here, uw God, een gruwel.

Genesis 3:21
En de Here God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en
bekleedde hen daarmee.

Deze kleding kregen zij in plaats van hun zelfgemaakte schorten.
Ik geloof dat deze kleding als een ware bedekking beschouwd mocht worden.
God slachtte hiervoor dieren om hen met vellen te bekleden. Zij moeten hierbij ervaren hebben wat het werkelijk betekent om hun schaamte te bedekken. Hun zelfgemaakte schamele kleding werd door God afgekeurd en hiermee vervangen.

Helaas lijkt het erop dat de modeontwerpers van vandaag er meer op uit zijn de mens te ontkleden, dan te bekleden. Als er predikers van het Evangelie mensen trachten te wijzen op de juiste bedekking, dan heb je grote kans dat het merendeel uit de samenkomst wegloopt of anders nadien niet meer terugkomt.

De keuze is aan onszelf, wat we aantrekken en waarmee we ons willen vertonen. Ik zou nog wel wat foto’s hierbij kunnen plaatsen, maar dat doe ik niet, omdat we ons eigen voorstellingsvermogen hierbij wel kunnen gebruiken. God wil dat we onze kleding gebruiken om ons te bedekken en niet om te verleiden of uit te dagen.

Titus 2:6-7 (...en mannen, luister!)
Jonge mannen moeten zich verstandig en ingetogen gedragen. Wees tot voorbeeld
door alle goede dingen die je doet, en laat zien dat je zuiver in de leer en waardig bent.
Zeg heilzame dingen, waar niets tegenin te brengen is, zodat onze tegenstanders zich beschaamd voelen, omdat ze niets kwaads over ons kunnen zeggen.

Weet, mannen, dat jullie vrouwen letten waarnaar/hoe jullie kijken! Aan jullie gedrag zullen zij aflezen wat je mooi vindt. Het lijkt er volgens mij dus meer op dat de man verantwoordelijk is voor de wijze waarop zijn vrouw zich kleedt. Wil je iets weten over die man, kijk naar zijn vrouw! Wil je iets weten over Christus, kijk naar Zijn Gemeente.

1 Kor. 6:19
Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest die God u heeft gegeven en die nu in u woont? U bent niet van uzelf!

Als dat zo is, dan geloof ik dat juist ook de wijze waarop we ons kleden een zaak is tussen de Heere en de mens, zowel voor de man als de vrouw.