Geweldenaars

Ga je de uitdaging aan?

In het boek Jozua sta je voor een nieuwe uitdaging. Je hebt de belofte om het land aan de overkant van de Jordaan in te nemen.

Jozua 1:2 Mijn knecht Mozes is gestorven; welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land, dat Ik hun, de Israëlieten, geven zal.

Na onderzoek van wat voor je ligt, blijkt dat er veel redenen voor je zijn om te blijven waar je bent of misschien zelfs terug te keren naar Egypte. Tot overmaat van ramp zie je dat de Jordaan door het regenseizoen een breed en diep obstakel is. Wat ga je doen? Wat wil je?

Er is kracht om door te breken. Gebruik hiervoor je geloof.

Jozua 1:3 Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik u, zoals Ik tot Mozes gesproken heb.

Hier wordt verteld dat alles je reeds gegeven is, maar je moet in beweging komen en je voetstappen in het Beloofde land zetten. Zie naar de vogels, zij zaaien niet en oogsten niet en toch is er voor hen overvloed, ze moeten wel zelf uitvliegen om het te krijgen.

In tegenstelling tot wat deze vogels instinctmatig doen, geloof ik dat wij mensen onszelf moeten forceren. Dat klinkt niet goed, want geweld is niet wat bij een christen past.

Het tegendeel is waar! In het Evangelie van Mattheüs worden christenen ‘geweldenaars’ genoemd.

Mattheüs 11:12 Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.

Je hebt je ‘eigen vrije wil om te kiezen’ maar die kan gevangen zijn. Dit zou kunnen komen door de instelling van je ‘automatische piloot’, die op ‘veilig’ en ‘vertrouwd’ staat, waardoor je de sprong in het wonderlijke leven niet aan durft. De energie van jouw leven kan door twijfelen tegengehouden worden. Volgens mij zou je de impuls om iets geheel anders te doen niet moeten negeren, maar beantwoorden. Doe je dat niet, dan kun je niemand hiervoor de schuld geven, want het is je eigen besluit om op de ‘automatische piloot’ te leven en in je comfort-zône te blijven.

Galaten 5:1 Christus heeft ons volkomen vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer brengen onder een slavenjuk (dat juk legt niet iemand anders op je, dat doe jezelf)

Als in een bijeenkomst tijdens de prediking van het Evangelie het 'Amen' op je tong ligt en je op dat moment gaat redeneren: 'Wat zou de ander wel van mij denken, zoiets doe je niet', dan blokkeer je jezelf.

Romeinen 8:37  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Voor ons ligt een hele nieuwe wereld. Echt iedereen is uitgenodigd stappen te zetten. Als je een prediker iets hoort zeggen en je wilt er graag meer over weten, stap op deze persoon af en vraag het hem. Als je meer over Jezus Christus wilt weten, koop een Bijbel.

Jozua 3:15 zodra de dragers van de ark aan de oever van de Jordaan kwamen en de voeten van de priesters, die de ark droegen, in het water gedompeld waren, bleef het water, dat van bovenaf kwam, staan en het rees op als een dam

Kom binnen in de wonderlijke wereld van het Leven. Wees ook een geweldenaar, maak je eigen stappen, en ontdek hoe Gods beloften in jouw leven in vervulling gaan.

1 Petrus 5:7 Werp al uw zorgen op Mij, want ik zorg voor u.

Geloven alleen, alles is mogelijk!

 

Alex van Campen