Als het rupsje kon praten

Naar aanleiding van broeder Jewel zijn prediking op 25 augustus 2019.

Kijkend naar de dingen in de natuur rondom ons, vind ik het mooi als je je zou kunnen verbazen. Ik heb dat regelmatig, verwondering over Gods schepping. Spulletjes die ingenieurs ontdekken en in winkels terechtkomen zijn ook bijzonder, maar hun werking is goed te verklaren. De zaken die God in onze omgeving laat zien, hebben hun ontstaan niet in een fabriek of iets dergelijks.

Waar komen deze dingen vandaan? Wie heeft hun vorm bepaald? Wie de kleur? Wie de geur? Wie hun cyclus? Waar komt hun drijvende kracht vandaan dat we ‘leven’ noemen? Het antwoord is te vinden in de Bijbel, waar gesproken wordt over ‘schepping’.

Johannes 1:1-3 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.

Alles in de schepping verkondigt iets over de Schepper. Helaas is de schepping aan de dood onderhevig geworden, wat verklaart dat er meer aan de hand is.

Onderworpen aan de dood of mogen we toch nog iets anders verwachten?

Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.

Ook voor mij is bij het lezen van Romeinen 8 een nieuw begin gegeven, een heel nieuw begin. Of misschien beter gezegd, terugkeer naar het begin, hoe het ooit eens was bij God.

Monarch rups 2019
Als het rupsje zou kunnen praten, dan zou hij je vertellen dat hij op een dag een vlinder zal gaan zijn. Iemand die niet beter weet, zal daar hard om moeten lachen en zeggen dat het rupsje in sprookjes gelooft, helemaal als de rups na enige tijd zich volledig in gaat wikkelen, totdat zijn cocon hem totaal onzichtbaar gemaakt heeft en hij compleet verborgen is met zijn geheimenis. Maar hij kent de belofte...

Romeinen 8:11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

En daar hang je dan in je cocon aan een tak. Iedereen kan het zien en maakt grapjes over je.

Kolossenzen 3:3 Want u bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

De cocon blijkt het huisje te zijn voor de metamorfose van de rups.

Groot is de verwondering als de cocon openbreekt en een prachtige vlinder zijn vleugels ontvouwt...

1 Kor 15:54 wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is verzwolgen en overwonnen. 

Zie het wonder en tegelijk de vervulling van belofte van God: De vlinder!

Spr. 3: 5 Vertrouw op de Heere met uw hele hart en steun op uw eigen inzicht niet!

Groet, Alex van Campen

Monarch vlinder 2019

Metamorfose: Gedaanteverandering, Omvorming, Transformatie.