Aan wie geef jij je oor?

De aanleiding voor dit stukje is de dienst met het thema ‘wie een oor heeft…’

Met andere woorden: Aan wie zou ik mijn vertrouwen en aandacht willen geven?

‘Wie een oor heeft’ of ‘wie zijn oor geeft’ wordt hier gevraagd.

Openbaring 3:13 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Wie zou je jouw aandacht willen geven? Hier in het boek van Openbaring spreekt de Geest van God door een engel tot de gemeente Laodicea. Deze engel is een boodschapper aan de gemeente die het vertrouwen zal krijgen van gelovigen. Zeker, er zullen mensen zijn die hun ‘oor’ aan hem geven of toevertrouwen. Ja, ook in onze dag, waarin het een gewoonte is geworden om te doen wat het eigen hart je ingeeft, zonder de Bijbel erover te raadplegen. Wanneer er een boodschapper komt, zul je zijn boodschap echter moeten kunnen plaatsen in de Bijbel, omdat alleen de Bijbel de Waarheid is.

Romeinen 10:14 Hoe horen zonder prediker?

Romeinen 10:15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.

Romeinen 10:17 Zo komt het geloof door het horen, het horen van het Woord van Christus.

Er is dus een prediker van het Evangelie nodig, die ons het geloof zal brengen, want zo staat het geschreven. Ik kan dit nu zelf ook lezen.

Wanneer nu deze engel tot de gemeente komt, zal hij het ‘Zo spreekt de Heere’ voor jou en mij hebben. Dit zal herkenbaar zijn door de dingen die op zijn verkondiging volgen. Als de Heere werkelijk met hem is, zal Hij hem bevestigen met tekenen en wonderen. Als wat hij spreekt ALTIJD komt te gebeuren, is dat het Teken dat hij niet uit zichzelf spreekt maar namens God.

Ja, hem wil ik mijn ‘oor’ geven.

2 Timoteüs 3:10 Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht

Graag wil ik je in dit verband verwijzen naar de dienst van 28 oktober 2018 waarin broeder Wim Kremer op uitgebreide manier ingaat op de belofte voor jouw en mijn dag, onze dag. Neem je Bijbel erbij en zie waar het geschreven staat.

 

Zelf lezen 2018