Ontvang Zijn zegen!

Het overkwam mij tijdens een bijeenkomst dat ik gecorrigeerd werd in mijn verwachting.

Er werd een toespraak gehouden met betrekking tot de Liefde van God en over onze wonderlijke staat als zonen en dochters van God, want nu zijn wij kinderen Gods.

1 Johannes 3:2  Geliefden, wij zijn nu Gods kinderen, en het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als het verschijnen zal, wij Hem gelijk zullen zijn, want wij zullen Hem zien gelijk Hij is.

Opnieuw hoorde ik het goede nieuws van het wonder een deel van Jezus Christus te zijn, Die enkel Liefde is en van de nieuwe geboorte uit die ene Bron.

Aan het einde van de bijeenkomst werd gevraagd om eventjes te ontspannen en goed op de stoel te gaan zitten, ogen te sluiten ‘to receive the blessing!’ … het werd stil in de zaal, ik wachtte op wat zou komen, op iets dat nog over ons uitgesproken zou worden… ik wachtte… iedereen was stil.

De vraag om een moment stilte was eigenlijk bedoeld om te bedenken wat je persoonlijk aangesproken had. Met dit einde als korte tijd van meditatie, was iedereen in de gelegenheid om kort zelf na te denken wat hem/haar tot zegen was geweest.

Hierna werd de stilte verbroken en werd iedereen uitgenodigd nog even na te blijven om samen nog wat te eten en/of te drinken.

Tijdens de stilte ontdekte ik dat mijn verwachting traditioneel was en lachte om mezelf.

Nee, niet dat er nog meer aan alles wat reeds gesproken was werd toegevoegd, nee, het was nu aan mij om dat wat mij tot zegen was geweest bewust voor mijzelf te nemen. Dit was voor mij weer een nieuwe moment om het geloof als een persoonlijke zaak te zien.

Johannes 7:38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Het lijkt mij goed om af en toe stil te staan bij wie God is en wat Hij voor je gedaan heeft en zo opnieuw Zijn zegen te ontvangen.

Bron groot 2018