Jade

Een aantal jaren geleden kreeg ik een kleindochter met een bijzondere naam: Jade. Bij het zoeken naar de plaats waar meer over deze naam verteld wordt, kwam ik terecht in het boek Exodus, waar het een van de edelstenen in het borstschild van de hogepriester is.

Exodus 28:30 Doe ook op de borst het schild der rechtspraak, de Urim en Thummim. Zo zullen zij op Aarons hart zijn wanneer hij voor de Heere komt, en zal Aaron voortdurend de rechtspraak voor Israëls zonen op zijn hart dragen voor de Heere.

Een reden waarom ik dit zo mooi vind, is dit borstschild van de hogepriester. Deze priester droeg het schild op zijn hart, zoals een moeder haar kind op haar hart draagt. En dan je dochter ‘Jade’ noemen, dat vind ik echt mooi.

Op dit schild twaalf edelstenen geplaatst, ordelijk in vier rijen van drie stenen, totaal twaalf. En een van deze twaalf is de Jade.

Heel lang geleden heeft het volk van Israël dit borstschild gehad. Je kunt hierover meer lezen in het boek Exodus, hoofdstuk 28. Dit was niet alleen een sieraad of pronkstuk, maar het had een duidelijke functie voor hen in die tijd. Als er iemand was met een droom, visioen, tongentaal of openbaring, moest hij of zij ermee naar de hogepriester en het opnieuw uitspreken, om het zodoende te beproeven voor het aangezicht van de Heere. Wanneer de Waarheid werd gesproken, kwam er een gloed/schijnsel over al deze twaalf edelstenen)*. Met dit licht bevestigde de Heere het Woord op een bovennatuurlijke manier. Kwam dit licht niet, dan was het niet de Heere. Je kon het maar beter vergeten en het naast je neerleggen.

De twee woorden “Urim en Thummim” hebben de betekenis “Openbaring en Waarheid”.

Voor ons heeft de ‘Urim en Thummim’ een andere vorm gekregen, namelijk een boekvorm, de Bijbel. Als dit boek ons lief is, dan zouden wij het ook aan ons hart kunnen leggen, als een borstschild voor ieder persoonlijk. Hierin kunnen we al de dingen toetsen die in ons leven langskomen. De Heilige Geest zal ons de weg wijzen.

Johannes 16:13  Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der Waarheid, Hij zal u in al de Waarheid leiden.

Mag zo ook in het leven van mijn kleindochter Jade, de Heere Zijn Tegenwoordigheid laten schijnen en haar zeggen: ‘Ik ben met je, alle dagen!’

30 april 2019 Alex van Campen
)* Joodse opvatting, dat de Heere Zijn tegenwoordigheid in al de twaalf stenen toonde op een bovennatuurlijke wijze, in de zin van ‘oplichten’ of ‘mat blijven’ van de stenen.

Urim Thummim 12 stenen