‘Heilig’ is een beladen woord

Omdat het woord ‘Heilig’ een nogal beladen woord lijkt, en misschien ook wel is, wil ik graag iets meer hierover vertellen.

1 Tess. 4:3  Dit toch is de wil van God, uw heiliging.

Als ik mijn kwijtgeraakte drinkbeker in de troep zie liggen, zal ik, zo blij als ik hiermee ben, hem zeker oprapen. Ja, smerig is hij wel, maar dat doet er niet toe, ik heb hem terug!

Volgens mij ligt het nu voor de hand om het niet hierbij te laten. Ik ben namelijk benieuwd naar de staat van mijn beker en besluit om hem schoon te maken. Alle smerigheid ga ik eraf spoelen en reinig hem met een speciaal daarvoor bestemd middel. Blij en voldaan zie ik mijn gevonden beker en geef hem zijn plaats terug in de keukenkast. Nu helemaal klaar voor het moment dat ik hieruit zou willen drinken, want dat is uiteindelijk ook de bedoeling van alles.

Johannes 17:17  Heilig hen in Uw Waarheid; Uw Woord is Waarheid.

Hiermee wil ik duidelijk maken dat als je tot geloof komt, er nog een weg te gaan is, om terug te komen tot de positie waarin je oorspronkelijk bent geweest. De schoonmaak is voor mij echt een voorwaarde, voordat het terug geplaatst wordt in mijn keukenkast.

Nu, de betekenis van ‘Heilig’ is het ‘afgezonderd en toegewijd’ zijn. Zoals je ziet is dit een combinatie van twee dingen. Afgezonderd van de dingen van de wereld en toegewijd aan de dingen van God. Je christen-zijn wordt hiermee direct herkend. Mocht je dit niet zeker weten, dan zal je omgeving je dat wel duidelijk maken. Zij die met je in de ‘keukenkast’ staan zijn blij en gelukkig met je weerzien, anderen die met je samen tussen het afval lagen, hebben grote moeite met de verandering, jouw heiliging.

1 Petrus 1:14  Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst.

Je laten oppakken en je laten schoonmaken en plaatsen voor dienst is de houding voor een wedergeboren christen. De nieuwe natuur van God maakt het mogelijk om door dit proces heen te gaan. Dit proces is mooi, maar niet altijd even plezierig en leuk, soms ook met pijn en verdriet, als je moet ervaren hoe je omgeving reageert op de verandering. Alles heeft zijn prijs. Ben je ook bereid om die prijs te betalen? Mijn mening: Als het niet de moeite waard is om voor te vechten, is het ook niet de moeite waard om het te bezitten.

Johannes 17:14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld haat hen; want zij zijn niet van de wereld, gelijk Ik ook niet van de wereld ben.

Je houding, je spreken, je wijze van kleden wordt feestelijk en eerbaar, wereldse dingen die voor je heel gewoon waren, worden onbelangrijk en verliezen hun aantrekkingskracht, iets dat gebeurt als je de Heilige Geest steeds meer in je leven toelaat. Volgens mij is het de bedoeling dat een christen de Heere Jezus Christus meer ruimte geeft en de wereld minder.

Reiniging, iets dat voortdurend nodig zal zijn.

1 Petrus 1:15  leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft Heilig is.

Kom ook door dit proces van heiliging, want je bent het waard. Je bent kostbaar in Zijn ogen!

Mocht je hierover graag een gesprek willen, neem dan contact op met mijn voorganger broeder Wim Kremer.
E-mailadres: wimkremer@bijbelgelovigen.nl of telefoon: 0643068378

Groet, Alex van Campen

vieze-vaat 2019