Depressief, wat nu?

Deze week sprak ik met iemand die leed onder depressiviteit en dat al vele jaren lang. Medicatie lijkt niet aan te slaan. Bij gebruik van een bepaald sterk middel blijkt het verwachte effect er niet eens te zijn. Wat een teleurstelling voor haar, en haar man. En dan die geplande vakantie, nou echt veel zin had zij niet. Depressiviteit kun je ook niet zomaar thuislaten.

Is er voor een dergelijke situatie nog hoop op verandering? Gelukkig kan ik haar vertellen dat het geloof niet berust op gevoelens of wat voor een sensatie ook, want we hebben beloften van God gekregen. In Psalm 42 lees ik over verdriet, weemoed en het in het zwart gekleed gaan.  ‘Wat buigt gij u neder, mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij?’ Maar als laatste staat er: ‘Ik zál Hem nog loven!’ Ik lees hierin vertrouwen.

Heel vaak lees ik in de Bijbel over onmogelijke situaties. Een heel bekende is de Exodus van het volk Israël. Ze staan op een gegeven moment aan zee, kunnen geen kant meer op. Staande op het strand, bergen links en rechts en achter hen komt de dreiging van Farao met zijn leger. Het ziet er hopeloos uit. En juist in die benauwde situatie roept Mozes het volk om geloof te hebben in de Almachtige.

Psalm 107:13  roepende tot de HEERE in hun benauwdheid, verloste Hij hen uit hun angsten.

Zij hadden blijkbaar iets ter ontkoming… Hij is er ook voor jou en mij.

Psalm 23:5 U bereidt voor mij een tafel, voor de ogen van wie mij benauwen.

In het gesprek vertelde ik een klein voorbeeld om mijzelf te verduidelijken: Als ik een kind nu wat geld geef, heeft het daarmee de mogelijkheid iets te kopen, bijvoorbeeld een ijsje. Het kind zal zich verheugen in het ijsje, al heeft het nog helemaal niets, maar in potentie heeft het kind het ijsje wel. Zo verheug ik mij in wat beloofd is, hoe de omstandigheden er ook mogen uitzien.

1 Petrus 5:7 Werp al je bekommernissen op de Heere, want Hij zorgt voor jou.

Ik werp al mijn zorgen op Hem, want Hij zorgt voor mij. Ik wil mijn moeite's zover weg werpen, dat ik zelf er niet meer bij kan om ze weer op te pakken. Dit is méér dan alleen maar loslaten.

Al voel ik niets, ik wacht en vertrouw in goede handen te zijn. Zoals je zaad dat is gezaaid, niet ieder willekeurig moment opgraaft om te kijken of er al iets gebeurt.

Jesaja 40:39 Zij die de Heere verwachten zullen hun kracht vernieuwen.

Heb je verwachting, vertrouwen en geloof in de Heere, Hij zal uitkomst geven. Ga door waar je mee bezig was. Medicijngebruik? Doorgaan! Therapie volgen? Doorgaan! Huisarts raadplegen? Betrek hem/haar in je situatie. Deel je moeite met betrouwbare vrienden en bid voor elkaar. Ik kan je niet vertellen hoe de Heere in jouw situatie zal voorzien in een herstel van kracht, vreugde en blijdschap, maar ga door, houd vol!

Werkelijk, je mag het Schriftwoord Jesaja 40:39 heel persoonlijk maken:

“Ik zal de Heere verwachten en zal mijn kracht vernieuwen!”

 

Mijn gebed: Mag de Heere je een persoonlijke ervaring geven van Zijn levenskracht en trouw.

Alex van Campen

Lied: Houd vol (Opwekkingsbundel nr. 798)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7jmXRvnLsUU